Til hvilke enheder kan jeg få Traderline?
Traderline findes til Computer, smartphone (Android og iOS) og tablet (Android og iPad). Traderline Mobil er specifikt designet til smartphones.
Er der forskel på Android- og iOS-versionen?
Der er ingen større forskelle mellem de to versioner. Begge tilbyder de samme grænseflader og funktioner.
Hvordan får jeg fat i mobilversionen af Traderline?
Du henter mobilversionen af Traderline på Traderline Mobils officielle website, www.traderlinemobile.com. Her vælger du også, hvilken version du vil downloade (Android eller iOS).
Hvordan får jeg fat i computerversionen af Traderline til Windows?
Du henter Traderline til Windows fra downloadsiden på websitet Traderline.dk.
Hvad er Betfair?
Betfair er den største spillebørs på internettet. Traderline er en applikation, der giver dig mulighed for at anvende eksklusive redskaber til trading og betting, når du spiller på Betfairs markeder. Du skal have en aktiv og fungerende Betfair-konto for at kunne benytte Traderline. Hvis du ikke har en Betfair-konto, kan du oprette en.
Hvordan tilmelder jeg mig Traderline?
Du tilmelder dig Traderline ved at åbne applikationen. Først skal du indtaste oplysningerne fra din Betfair-konto for at logge på, og dernæst skal du udfylde en formular for at fuldføre din registrering i appen.
Hvilke oplysninger skal jeg bruge for at logge på Traderline?
For at få adgang til Traderline, skal du indtaste kontooplysningerne fra din Betfair-konto (brugernavn og adgangskode) i login-vinduet.
Hvad betyder "Australske markeder" i login-vinduet?
Hvis du aktiverer "Australske markeder", når du logger på, indlæser Traderline automatisk de australske markeder, når du åbner applikationen. Det medfører en forsinkelse på et par sekunder.
Hvilken funktion har muligheden "Husk brugernavn"
Hvis du markerer "Husk brugernavn", gemmer Traderline dit brugernavn og viser det automatisk næste gang du logger på applikationen.
Hvordan skjuler jeg saldoen på min konto?
Sådan skjuler du saldoen på din konto: Tryk på Indstillinger i øverste venstre hjørne af skærmen. Vælg Generelle indstillinger og derefter Skjul saldo på konto.
Hvordan konfigurerer jeg antallet af anmodninger, Traderline foretager til Betfairs API?
Sådan konfigurerer du antallet af API-anmodninger: Tryk på Indstillinger i øverste venstre hjørne af skærmen. Vælg Generelle indstillinger og derefter én af de tre muligheder (Intensiv, Normal eller Besparende) under API-anmodninger.
Tilstanden Intensiv tillader hurtigere opdatering af odds og markedsoplysninger, men øger samtidig batteriforbruget.
Hvad sker der, hvis jeg når det maksimale antal anmodninger til Betfairs API?
Hvis du overskrider de maksimale 20 anmodninger pr. sekund til Betfairs API, opkræver Betfair et gebyr for hver yderligere anmodning. Traderline Mobil er konfigureret, så du ikke kan overskride grænsen, men vær opmærksom på, at du alligevel risikerer at blive opkrævet gebyrer, hvis du har flere udgaver af Traderline åbnet samtidig, og de alle foretager et højt antal anmodninger pr. sekund.
Hvordan vælger jeg en foruddefineret grænseflade, når jeg går ind på et marked?
Sådan vælger du en foruddefineret markedsgrænseflade: Tryk på Indstillinger i øverste venstre hjørne af skærmen. Vælg Generelle indstillinger og derefter én af de tre muligheder (Gitter, Stige eller Multibet) i feltet Foruddefineret markedsgrænseflade.
Hvordan får jeg min profit til at fremgå inklusive Betfairs kommission?
Sådan inkluderer du Betfairs kommission i udregningerne af din profit: Tryk på Indstillinger i øverste venstre hjørne af skærmen. Vælg Generelle indstillinger og derefter Inkluder Betfairs kommission.
Hvordan konfigurerer jeg stigen, så den viser Hedge-værdier i kolonnen?
Sådan konfigurerer du stigen, så den viser Hedge-værdier: Tryk på Indstillinger i øverste venstre hjørne af skærmen. Vælg Generelle indstillinger og derefter Vis Hedge-værdier i stigen.
Hvordan skifter jeg mellem decimalodds og brøkodds?
Sådan skifter du mellem decimalodds og odds vist som brøker: Tryk på Indstillinger i øverste venstre hjørne af skærmen. Vælg Generelle indstillinger, og aktivér/deaktiver derefter Se odds som brøker.
Er der forsinkelse på livescores?
Livescore-servicen er kun åben for de vigtigste kampe, og oplysningerne offentliggøres med en lille forsinkelse. Vores livescores leveres af tredjepart og kontrolleres derfor ikke af Traderline. Du deaktiverer livescores i Generelle indstillinger.
Hvordan aktiverer/deaktiverer jeg Traderlines lydalarmer?
Sådan aktiverer/deaktiverer du Traderlines lydalarmer: Tryk på Indstillinger i øverste venstre hjørne af skærmen. Vælg Generelle indstillinger og aktivér/deaktiver derefter Aktivér lydalarmer.
Hvordan redigerer jeg den "Vigtigste sport" i hovedmenuen?
Sådan redigerer du Traderlines "Vigtigste sport": Tryk på Indstillinger i øverste venstre hjørne af skærmen. Vælg Generelle indstillinger og derefter Rediger vigtigste sport. Endelig skal du selvfølgelig vælge de sportsgrene, du vil have vist.
Er der forskel på de oplysninger, der vises i hhv. portræt- og landskabstilstand?
Den eneste forskel mellem de to tilstande er, hvordan oplysningerne vises. Da hver tilstand har sit eget layout, kan de respektive muligheder udnyttes til at vise de forskellige oplysninger på en anderledes eller mere komplet måde.
Hvordan finder jeg et bestemt marked?
Sådan finder du et bestemt marked: Indtast navnet på det hold eller den spiller, du leder efter, i søgefeltet. Traderline viser dig herefter en liste over alle begivenheder, hvor pågældende hold eller spiller deltager.
Hvilken funktion har knappen "Trade"?
Knappen "Trade" lukker dine spil på markedet, så du opnår profit, hvis oddsudviklingen var positiv, eller begrænser dine tab, hvis oddsudviklingen var negativ. Funktionen svarer til knappen "Cash Out" på Betfair. Når du har lukket dine spil med knappen "Trade", er du ikke længere aktiv på markedet, og du vinder (eller taber) det beløb, der er angivet, uanset markedets øvrige udvikling.
Hvordan ændrer jeg min indsats?
Du angiver din indsats ved at trykke på det pågældende markeds foruddefinerede indsats. Herefter vises en række muligheder, så du selv kan definere din indsats.
Hvordan placerer jeg spil uden bekræftelse?
Du kan placere spil uden bekræftelse, hvis muligheden "Bekræft spil" ikke er aktiveret. Du får adgang til indstillingen gennem feltet med det pågældende markeds foruddefinerede indsats. Hvis du trykker på feltet, vises en række funktioner og herunder også muligheden for at aktivere og deaktivere bekræftelse af spil.
Hvordan fungerer de forskellige bettingtilstande?
Traderline tilbyder tre forskellige bettingtilstande:
  • Indsats: Du spiller for det beløb, du angiver.
  • Hæftelse: Du hæfter for det beløb, du angiver, og det beløb, du spiller for, beregnes ud fra dette. Hæftelsen svarer til det beløb, du risikerer på markedet.
  • Profit: Traderline beregner, hvor meget du skal spille for for at opnå den profit, du har angivet.

Du definerer din bettingtilstand ved at trykke på det pågældende markeds foruddefinerede indsats.
Hvordan fungerer Tick Offset?
Tick Offset er et af de mest anvendte redskaber inden for trading. Med Tick Offset lukkes din handel automatisk, når oddset har udviklet sig til det niveau, hvor du kan opnå din ønskede profit.
Hvis du har aktiveret Tick Offset, lukkes din handel, når begyndelsesoddset har udviklet sig mellem 1 og 9 ticks (et tick er den minimale variation af det enkelte odds) i positiv retning. Tick Offset giver dig mulighed for at definere, hvornår du vil forlade markedet og dermed, hvilken profit du ønsker at opnå.
Du får adgang til Tick Offset ved at trykke på det pågældende markeds foruddefinerede indsats.
Hvordan fungerer Stop Loss?
Redskabet Stop Loss definerer værdien for den negative udvikling af oddset, der lukker din handel, så du begrænser dine tab. Hvis en handel ikke går som forventet, sørger Stop Loss for, at du ikke taber større summer ved at lukke handlen, når din angivne grænse er nået. Stop Loss er et af de mest anvendte redskaber, når det gælder om at begrænse tab inden for trading.
Du får adgang til at indstillingen Stop Loss ved at trykke på det pågældende markeds foruddefinerede indsats.
Hvad betyder "Bevaring af spil"?
"Bevaring af spil" er det redskab, der bestemmer, hvad der sker med et spil, når det går fra pre-live til live. "Bevaring af spil" har tre indstillingsmuligheder: Normal, Hold åben og Startpris.
Normal betyder, at alle umatchede spil annulleres, inden begivenheden går i gang. Hold åben betyder, at de umatchede bets bevares, når begivenheden går i gang. Startpris betyder, at de umatchede spil matches til det odds, der tilbydes, når begivenheden går i gang – også selvom det er anderledes end det, der tidligere er blevet defineret.
Jeg får fejlen "Ugyldig bevaring af spil", når jeg prøver at placere et spil. Hvad kan jeg gøre?
Hvis Bevaring af spil er defineret forkert, forårsager placeringen af spillet fejlen "Ugyldig bevaring af spil". Problemet ses typisk inden for hestevæddeløb. Som regel har brugerne valgt "Hold åben" for deres spil, men i USA går hestevæddeløb aldrig live, og derfor returnerer Betfair fejlen til Traderline. Hvis du vælger en anden indstilling end "Hold åben" til "Bevaring af spil", vil problemet være løst.
Hvornår er der adgang til statistikker på markederne?
Vi tilbyder kun holdstatistikker for kampe i nationale turneringer. De enkelte mandskabers statistikker indlæses i løbet af et par minutter, efter du har åbnet et marked.
Du får adgang til statistikkerne ved at trykke på knappen "Statistik" i nederste menu på det marked, du spiller.
Jeg har midler på min konto, men når jeg prøver at placere en indsats under 2 euro/pund, får jeg fejlen "Utilstrækkelige midler". Hvad skal jeg gøre?
Indsatser under 2 euro/pund kræver en minimumssaldo på 2 euro/pund for hver indsats under 2 euro/pund, du vil placere på markedet. Hvis du ikke har tilstrækkelige midler på din konto til at placere alle dine indsatser, viser Traderline fejlen "Utilstrækkelige midler".
Hvordan tilpasser jeg størrelsen af stigen, så den fylder hele skærmen?
Du udvider stigen, så den fylder hele skærmen, ved at trykke på knappen "Udvid" øverst på stigen lige over oddsene.
Hvordan placerer jeg ét-tryks-spil?
Muligheden for ét-tryks-spil findes både i Traderlines "Spilindstillinger" og i bekræftelsesvinduet, når du placerer et spil.
Hvordan centrerer jeg stigen på det senest matchede odds?
Du centrerer stigen på det senest matchede odds ved at trykke på knappen "Centrer odds" øverst på stigen lige over oddsene.
Hvordan fungerer grænsefladen Multibet?
I grænsefladen Multibet kan du placere flere spil på et marked samtidig gennem enten dutching eller bookmaking. Dutching og bookmaking reducerer den risiko og usikkerhed, der er forbundet med spil, betydeligt ved at dække flere forskellige udfald af en begivenhed på en måde, så de alle sikrer dig profit. I dutching køber du de forskellige spil, mens du i bookmaking sælger de forskellige spil.
Hvordan placerer jeg mit spil til et bestemt odds i grænsefladen Multibet, hvis oddset varierer?
Du vælger dit ønskede odds ved at trykke på oddset i grænsefladen Multibet. Dermed gemmer du oddset, så du kan benytte det, når du trykker på knappen "Spil" – også selvom oddset på markedet ændrer sig inden da.
Bliver livespil placeret øjeblikkeligt?
Det tager omkring 8 sekunder at placere et livespil. Betfair har pålagt forsinkelsen til alle former for bettingsoftware, der anvender Betfairs API. Placeringstiden varierer mellem markeder og sportsgrene. Du udsættes for den samme placeringstid på Betfairs eget website.
Oddsene ændrede sig, mens jeg ventede på, at mit spil blev behandlet. Hvad gør jeg?
Når du trykker på knappen "Trade" eller manuelt placerer et spil på et marked, sender Traderline en anmodning til Betfair om placering af spillet. I ventetiden risikerer du, at oddsene på markedet ændrer sig, så dit spil ikke bliver matchet.
Hvis du placerede dit spil manuelt, forbliver spillet umatchet, fordi det odds, du placerede spillet til, ikke længere er tilgængeligt. Hvis du placerede dit spil gennem knappen "Trade", placeres dit spil til markedets aktuelle odds. Dvs. til det odds, markedet har ændret sig til.
Hvad sker der, hvis jeg trykker flere gange på knappen "Trade"?
Knappen "Trade" fungerer på samme måde som funktionen "Cash Out" på Betfair. Dvs, den placerer de nødvendige spil, så alle åbne handler lukkes.
Hvis du trykker på knappen "Trade" igen, inden dine handler er blevet lukket, placerer Traderline de spil, der er nødvendige for at lukke de åbne handler, endnu en gang. Dvs., hvis dit første tryk på "Trade" ikke har nået at lukke dine handler, vil det andet tryk placere endnu en omgang spil på markedet. Hvis dit første tryk på "Trade" allerede har lukket dine handler, får det andet tryk ingen effekt.
Hvordan annullerer jeg mine spil?
Når du har placeret et spil, kan du kun annullere det, hvis det endnu ikke er blevet matchet. Så snart et spil er blevet matchet, kan det ikke længere annulleres. Du annullerer et umatchet spil ved at trykke på indsatsen i stigen (i grænsefladen Stige). Du kan også annullere dine spil i menuen Mine spil i Traderlines nederste højre hjørne.
Tager det længere tid at placere indsatser under 2 euro/pund?
Betfair tillader ikke, at indsatser under 2 euro/pund placeres direkte på markederne. For at placere disse indsatser, opretter Traderline derfor to forskellige spil, hvilket øger behandlingstiden til omkring det dobbelte af, hvor lang tid det normalt tager at placere et spil.
Hvordan fornyer jeg mit abonnement på Traderline Mobil?
Du fornyer dit abonnement på www.traderlinemobile.com. Vælg den type abonnement, du ønsker, og betal derefter med din valgte betalingsmetode. Når betalingen er behandlet, modtager du en e-mail med koden til dit nye abonnement. Koden indtaster du enten direkte i Traderline, i login-vinduet eller ved at trykke på dine resterende abonnementsdage, når du har åbnet applikationen. Du finder abonnementsdagene ved at trykke på Indstillinger i øverste venstre hjørne.
Stop Loss lukkede ikke handlen ved det angivne odds. Hvad skal jeg gøre?
Stop Loss arbejder nogle gange med ticks, der er anderledes end dem, der er angivet. Uregelmæssigheden opstår på markeder med store udsving, hvor oddsene fortsætter med at bevæge sig, mens Stop Loss-spillet er ved at blive placeret. I denne situation placeres spillet øjeblikkeligt til det odds, markedet tilbyder.
Hvis du f.eks. åbner en handel til odds 2,00 og angiver dit Stop Loss til 3,00, kan du komme ud for følgende, hvis markedet bevæger sig:
  • Markedet rammer 3,00 og aktiverer Stop Loss, men på de 8 sekunder, det tager at placere spillet, bevæger markedet sig ned til 2,50. Dit spil bliver derfor matchet til denne værdi.
  • Markedet rammer 3,00 og aktiverer Stop Loss, men på de 8 sekunder, det tager at placere spillet, bevæger markedet sig op til 3,50. Dit spil bliver derfor matchet til denne værdi. Hvis det i stedet blev placeret til 3,00, ville det ikke blive matchet, og Stop Loss ville ikke træde i kraft. Dit spil placeres til det angivne Stop Loss-odds eller til det bedst mulige odds på markedet.