VILKÅR OG BETINGELSER

Traderline Vilkår og betingelser for Traderline

1.1 De følgende vilkår og betingelser udgør en aftale mellem Traderline og dig, herefter benævnt som "medlem eller bruger". Applikationen/tjenesten Traderline benævnes som “Traderline”.

Du skal have en aktiv konto hos Betfair for at kunne benytte Traderlines software.

Du må ikke benytte applikationen, hvis du er under 18 år gammel.

Brug af applikationen

2.1 Adgang til og brug af Traderline foregår iht. de gældende vilkår og betingelser for brug ("Vilkår").

2.2 Traderline leverer en service til indehavere af Betfair-konti. Oplysninger på Traderline er ikke rettet mod indbyggere i USA og er ikke tilsigtet offentliggørelse, eller brug for nogen person, i noget land eller område, hvor en sådan applikation eller brug deraf er i modstrid med gældende lov eller regulativer. Det er dit eget ansvar at sikre, at din adgang til og brug af Traderline ligger inden for lovens rammer på det sted, hvor du befinder dig.

2.3 Du skal være registreret som indehaver af en Betfair-konto for at få adgang til oplysninger og tjenester på Traderline.

Indhold

3.1 Selvom vi har taget alle forholdsregler for at sikre nøjagtigheden af oplysningerne på vores website og Traderline, kan vi ikke garantere nøjagtigheden af alle oplysninger over tid. Vi gør dog vores yderste for at holde såvel website som oplysninger up-to-date til enhver tid.

3.2 Vi har hverken ansvar for eller kontrol over indholdet på websites, der er linket til Traderline, og accepterer hverken ansvar eller hæftelse for nogen form for tab eller skade, du lider, som følge af brug af disse websites. Vi henviser til vilkår og betingelser for de enkelte websites.

3.3 Alt materiale på Traderlines website, herunder, men ikke begrænset til; tekst, indhold, software, video, lyd, grafik, illustrationer, visuelle repræsentationer, navne, logoer og varemærker er beskyttet af ophavsret, varemærkerettigheder og ejendomsret.

3.4 Du må ikke benytte vores varemærker eller -navne til kommercielt brug uden forudgående skriftlig tilladelse.

Begrænsning af ansvar

4.1 Oplysninger på Traderlines website leveres som "beset" og som de "foreligger". Vi garanterer hverken, at Traderline-appen er kompatibel med din mobilenhed, eller at den er i stand til at køre kontinuerligt.

4.2 Traderline Mobil findes kun til mobilenheder med Android eller iOS.

4.3 Du accepterer, at vi af og til kan suspendere adgangen til Traderline for at udføre vedligehold, opgraderinger, natlig backup og lignende. Du accepterer også, at vi til enhver tid kan ændre indhold og tekniske specifikationer for enhver del af Traderline.

4.4 Vi er ikke ansvarlige for indirekte tab (herunder, men ikke begrænset til tab af profit, forretninger, afkast, muligheder, data eller software), hvad enten det er baseret på kontrakt, tort (herunder forsømmelighed) eller andet, der opstår som konsekvens af hovedtabet eller- skaden, og som ikke kunne forudses af hverken dig eller os.

4.5 Traderline påtager sig intet ansvar, hvis ændringer i den juridiske kontekst forårsager lukning af de udbudte tjenester lokalt eller globalt. Ændringer i den juridiske kontekst omfatter, men er ikke begrænset til forbud og krav om specifikke lokale licenser.

4.6 Traderlines service og forpligtelser ophører ved lukning af tjenesten.

Betaling

5.1 Abonnementer – Du accepterer, at du får adgang til ubegrænset brug i det valgte tidsrum. Når abonnementsperioden er udløbet, skal du tegne et nyt abonnement.

5.2 Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med den ydede service, eller du er uenig i den opkrævede betaling, kan du sende en e-mail til mobile.support@traderline.org

Persondatapolitik

6.1 Vi har udarbejdet denne persondatapolitik for at understrege vores forpligtelse til beskyttelse af personlige oplysninger. Vi er, sammen med Betfair, de eneste, der får adgang til oplysninger indsamlet af Traderline. Vi deler aldrig dine oplysninger uden forudgående tilladelse.

Returpolitik

7.1 Vi returnerer betalingen for abonnementer, hvis Traderline-appen til mobilenheder viser sig at være behæftet med funktionsfejl, der gør den ubrugelig til den tilsigtede brug.

Kontaktoplysninger

8.1 Kommentarer til vores tjenester og spørgsmål om vores persondatapolitik bedes rettet til:

Média Corp, Lda
Rua Arlindo Vicente, Lote 22, 6º Fte Esq.
3030-298 Coimbra - Portugal
suporte.mobile@traderline.pt