Brugervejledningen

Spil

Spil placeres direkte i grænsefladerne Gitter, Stige eller Multibet. Du placerer et spil ved at åbne en af grænsefladerne, trykke på et odds og bekræfte din indsats (medmindre du har aktiveret ét-tryks-spil).

Placering af spil

Du placerer et spil i grænsefladen Gitter ved at trykke på det odds, du vil sælge (1) eller købe (2), hvorefter applikationen placerer et spil med den foruddefinerede indsats til det valgte odds.

Back and Lay bets on Traderline Mobile Back and Lay bets on the Ladder in Traderline Mobile

Hvis markedet er live, tager det 7 sekunder for Betfair at behandle det placerede spil (tidsrummet defineres af Betfair og varierer fra sportsgren til sportsgren). Du hører en lydalarm (hvis du har aktiveret dem), når dit spil er placeret. Du kan se, om dit spil er matchet eller ej i de respektive menuer i bunden af skærmen. Spil kan enten placeres med ét tryk (på oddset) eller med forudgående bekræftelse.

Du kan placere spil af enhver størrelse med Traderline Mobil. Hvis du vil placere et spil på mindre end Betfairs minimumsindsats på 2€, sørger Traderline for, at det kan lade sig gøre ved at placere to forskellige spil, der til sammen svarer til din ønskede indsats. Derfor varer det som regel ca. dobbelt så lang tid som normalt at få behandlet et spil under 2€.

Spilindstillinger

Du får adgang til spilindstillingerne ved at trykke på indsatsbeløbet. Her finder du alle indstillinger, der relaterer sig til placering af spil på de forskellige markeder.

Bet Settings option on Traderline Mobile Bet Settings on Traderline Mobile

Du kan vælge én af de foruddefinerede indsatser eller manuelt indtaste, hvor meget du vil spille for (1). Du kan ligeledes vælge din bettingtilstand (2) – Indsats, Hæftelse eller Profit.

  • Indsats: Du spiller for det beløb, du angiver.
  • Hæftelse: Du hæfter for det beløb, du angiver, og det beløb, du spiller for, beregnes ud fra dette.
  • Profit: Du angiver, hvilken profit du vil opnå, og Traderline beregner, hvor meget du skal spille for, for at det kan lade sig gøre.

Tick Offset on Traderline Mobile Stop Loss on Traderline Mobile

I menuen finder du tillige de mere avancerede spilmuligheder som Tick Offset og Stop Loss:

  1. Tick Offset er et af de mest anvendte redskaber inden for trading. Med Tick Offset lukkes din handel automatisk, når oddset har udviklet sig til det niveau, hvor du opnår din ønskede profit.
    Du angiver, hvor mange ticks (et tick er den minimale variation af det enkelte odds), oddset skal bevæge sig i positiv retning, før du er tilfreds.med din opnåede profit. Hvis oddset bevæger sig i den ønskede retning, lukker Traderline automatisk handlen på det helt rigtige tidspunkt. Tick Offset giver dig mulighed for at definere, hvornår du vil forlade markedet og dermed, hvilken profit du ønsker at opnå.
  2. Stop Loss definerer værdien for den negative udvikling af oddset, der lukker din handel, så du forlader markedet med så lille et tab som muligt. Hvis en handel ikke går som forventet, sørger Stop Loss for, at du ikke taber større summer ved at lukke handlen, når din angivne grænse er nået. Stop Loss er et af de mest anvendte redskaber, når det gælder om at begrænse tab inden for trading.

Når du vælger Tick Offset eller Stop Loss, fordeles din profit/tab som udgangspunkt ud over alle dine valg, så du vinder/taber det samme beløb, uanset hvilket udfald den aktuelle begivenhed ender med. Denne kaldes, at hedge din profit/tab. Hvis du ikke er interesseret i "Hedge", kan du skifte til "Level". Her placerer du alt din profit/tab på et enkelt af dine valgte udfald, mens alle de resterende udfald går i nul. På den måde vinder/taber du flere penge, hvis begivenheden ender med dit valgte udfald, men ingen penge, hvis den ikke gør.

Bet Persistence and One touch bets on Traderline Mobile

Menuen giver dig også mulighed for at vælge om umatchede spil placeret på markeder, der går live, skal bevares, når begivenheden går i gang. Vælg mellem; Normal, Hold åben og Startpris.

  • Normal: Applikationen annullerer alle umatchede spil, umiddelbart inden begivenheden begynder.
  • Hold åben: Alle spil bevares, som de er, og matches når og hvis markedet rammer de udbudte odds.
  • Startpris: Alle spil matches til det odds, der tilbydes, når begivenheden går i gang – også selvom oddset er lavere end det, der tidligere er blevet defineret.

Endelig kan du indstille, hvorvidt du vil placere dine spil uden bekræftelse. Dvs. spil med ét tryk. Aktiverer du "Spil uden bekræftelse", placeres dine spil øjeblikkeligt, når du trykker på et odds.

Matchede og umatchede spil

Når du trykker på et odds – og ikke har aktiveret Spil uden bekræftelse – vises et vindue til bekræftelse af dit spil. Vinduet indeholder oplysninger om spiltype (salg/køb), indsats og odds. Spillet placeres, så snart du trykker på Spil.

Confirming a bet on Traderline Mobile Access the information about the bets you’ve placed on Traderline Mobile

Når spillet er placeret, bliver det enten matchet med det samme eller forbliver umatchet. Oplysningen om, at et spil er umatchet, vises ud for det pågældende valg i grænsefladen Gitter (som en rød cirkel med antallet af umatchede spil).

Unmatched bet icon on Traderline Mobile

Du kan se status for dine umatchede spil under "Spil" i nederste menu. Umiddelbart vises dine matchede (1) spil, inkl. indsats og odds, i det nye vindue, der dukker op, men du kan se dine umatchede spil (2), hvis du trykker på knap nummer to.

Matched and Unmatched bets menu on Traderline Mobile

Umatchede spil kan annulleres (1) eller redigeres (2), så de kan blive matchet hurtigere. Vælger du at redigere et umatchet spil, sker det i et nyt vindue, hvor du kan angive både nyt odds og ny indsats.

How to edit an unmatched bet on Traderline Mobile Editing a bet on Traderline Mobile