Brugervejledningen

Trading med Traderline Mobil

Traderline giver dig mulighed for at trade overalt. For at åbne en handel trykker du bare på et odds på et marked, og derefter – hvis du har valgt ét-tryks-spil – placeres spillet automatisk.

Trading with Traderline Mobile

Du kan se status for din handel på beløbet ud for knappen "Trade". Beløbet viser, hvor meget du har tjent eller tabt på baggrund af oddsets udvikling på markedet.

Beløbet er dermed også udtryk for, hvor stor en profit/tab, du får, hvis du lukker din handel. I grænsefladen Stige er det muligt at se tilsvarende oplysninger for hvert enkelt odds.

Trading on the Ladder Interface with Traderline Mobile

Du lukker din handel ved at trykke på knappen "Trade" eller på den profit/tab, der vises i Stigen. Når du har trykket på "Trade" opnår du den viste profit/tab, uanset hvordan det ellers går i den pågældende kamp.

Trade button to cashout using Traderline Mobile Profits and losses per selection on the Ladder and Grid interfaces.

I menuen "Spil" nederst på siden, kan du se oplysninger om alle dine spil.

How to access the placed bets menu